Przyjmowanie zgłoszeń do loterii „Pieniądze dla Ciebie” zakończyło się 8 sierpnia 2016.